רגע לפני שמתחילים

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

Introduction.pdf