פרק 9 - בניית תחזית תזרימי מזומנים

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 9 - short.pdf