פרק 8 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 8 - short.pdf