פרק 7 - הערכת מניות

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 7 - short.pdf