פרק 5 - חישובי ריבית אפקטיבית

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 5 - short.pdf