פרק 4 - הלוואות ולוחות סילוקין

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 4 - short.pdf