פרק 15 - מבנה הון בעולם עם מיסים

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 15 - short.pdf