פרק 1 - עקרונות ומושגי יסוד במימון

הפרקים המוצגים באתר מתומצתים. דיון מלא קיים במהדורה המודפסת.

chapter 1.pdf