פרק 4 - הלוואות ולוחות סילוקין

הלוואת בלון

הלוואה בה בכל תקופה משולמת הריבית בלבד. בתשלום האחרון מוחזרת הקרן.

לוח סילוקין המבוסס על תת-פרק 4.3.1.

הלוואה רגילה

הלוואה שבה הקרן מוחזרת בהחזרים שווים בכל תקופה.

לוח סילוקין המבוסס על תת-פרק 4.3.3.

הלוואת משכנתא (שפיצר)

הלוואה בה סך התשלום (קרן + ריבית) של כל תקופה שווה בגודלו.

לוח סילוקין המבוסס על תת-פרק 4.3.4.

הלוואת בולט

הלוואה בה התשלום התקופתי נתון. יתרת הקרן הבלתי מסולקת מוחזרת בתשלום אחד בסוף התקופה.