סרטוני המחשה ליישום הנוסחאות

סרטוני המחשה ליישום הנוסחאות בפרקים השונים

בקישורים להלן תוכלו למצוא סרטוני וידאו הממחישים את יישום הנוסחאות המוצגים בפרקים. תהנו.

  • נוסחה 3.2 - חישוב אינפלציה מזמן 0 עד זמן t. הנוסחה מציגה כיצד מחשבים את האינפלציה התקופתית וכן את האינפלציה המצטברת מתוך נתוני המדד.
  • נוסחת ההצמדה - הנוסחה מציגה את הקשר בין תשלום ריאלי תשלום נומינאלי ואינפלציה. בדוגמה נראה כיצד מצמידים את הערך הריאלי של תשלום בכדי לקבל את התשלום בפועל (הנומינאלי).
  • נוסחה 3.3 - נוסחת פישר. הנוסחה מציגה את הקשר בין ריבית ריאלית, ריבית נומינאלית ואינפלציה.
  • כללי: מעברי ריבית אפקטיבית בצורה הוגנת (הוצג גם בפרק 2)
  • נוסחה 5.2: המרת ריבית נקובה שנתית לריבית אפקטיבית שנתית (זהה לנוסחה 2.17 שהוצגה בפרק 2)