סרטוני המחשה ליישום הנוסחאות

סרטוני המחשה ליישום הנוסחאות בפרקים השונים

בקישורים להלן תוכלו למצוא סרטוני וידאו הממחישים את יישום הנוסחאות המוצגים בפרקים. תהנו.

  • נוסחה 3.2 - חישוב אינפלציה מזמן 0 עד זמן t. הנוסחה מציגה כיצד מחשבים את האינפלציה התקופתית וכן את האינפלציה המצטברת מתוך נתוני המדד.

  • נוסחת ההצמדה - הנוסחה מציגה את הקשר בין תשלום ריאלי תשלום נומינאלי ואינפלציה. בדוגמה נראה כיצד מצמידים את הערך הריאלי של תשלום בכדי לקבל את התשלום בפועל (הנומינאלי).

  • נוסחה 3.3 - נוסחת פישר. הנוסחה מציגה את הקשר בין ריבית ריאלית, ריבית נומינאלית ואינפלציה.

  • הלוואת ריבית בלבד (בלון) - הלוואה בה בכל תקופה משולמת הריבית בלבד. בתשלום האחרון מוחזרת הקרן. לוח סילוקין המבוסס על תת-פרק 4.3.1.

  • הלוואת קרן בהחזרים שווים (רגילה) - הלוואה שבה הקרן מוחזרת בהחזרים שווים בכל תקופה. לוח סילוקין המבוסס על תת-פרק 4.3.3.

  • הלוואת משכנתא (שפיצר) - הלוואה בה סך התשלום (קרן + ריבית) של כל תקופה שווה בגודלו. לוח סילוקין המבוסס על תת-פרק 4.3.4.

  • הלוואת בולט - הלוואה בה התשלום התקופתי נתון. יתרת הקרן הבלתי מסולקת מוחזרת בתשלום אחד בסוף התקופה.

  • כללי: מעברי ריבית אפקטיבית בצורה הוגנת (הוצג גם בפרק 2)

  • נוסחה 5.2: המרת ריבית נקובה שנתית לריבית אפקטיבית שנתית (זהה לנוסחה 2.17 שהוצגה בפרק 2)